• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
descendre à l'hôtel otelde kalmak

French » Turkish Indirect results Top
descendre /desandr(õ) / v inmek, alçalmak; yerleşmek; basmak; torunlarından olmak, soyundan gelmek; mec. ölmek; indirmek; vurmak, öldürmek descendre à l'hôtel otelde kalmak descendre d'un arbre ağaçtan inmek descendre dans la rue (gösteri için) sokağa dökülmek descendre de -den gelmek, soyundan gelmek descendre de cheval attan inmek descendre du train trenden inmek
descendre inmek, alçalmak; yerleşmek; basmak; torunlarından olmak, soyundan gelmek; ölmek; indirmek; vurmak, öldürmek
descendre au tombeau ölmek
descendre d'un arbre ağaçtan inmek
descendre dans la rue (gösteri için) sokağa dökülmek
descendre de den gelmek, soyundan gelmek
descendre de cheval attan inmek
descendre du train trenden inmek