• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     
Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|
English » Turkish Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} ilk, birinci, baş, başlıca, ana, temel, en başta gelen, birinci derecede, birincil
 • {N} renk: ana renk, uçucu kanat tüyü
primary s.
1. ilk, birinci, birincil: primary stage of development gelişmenin ilk aşaması.
2. en önemli, başlıca; temel, ana, asıl: primary problem en önemli sorun. primary aim başlıca amaç. the primary elements of a just peace adil bir barışın temel öğeleri.
3. fiz. elek. primer.
primary s.

i. asıl, ana, asli, birinci, esasi; başlıca, ileri gelen; ilkel, ilksel, iptidat;

i. birinci sırada olan şey; A.B.D. parti adaylarının seçimi. primary coil transformatörde ana sargı. primary school ilkokul. primarily

z. evvela; aslında.
Primary Birinci
primary birincil

English » English Indirect results Top
Primary Hear!
First in order of time or development or in intention; primitive; fundamental; original.
a.
Primary Hear!
First in order, as being preparatory to something higher; as, primary assemblies; primary schools.
a.
Primary Hear!
First in dignity or importance; chief; principal; as, primary planets; a matter of primary importance.
a.
Primary Hear!
Earliest formed; fundamental.
a.
Primary Hear!
Illustrating, possessing, or characterized by, some quality or property in the first degree; having undergone the first stage of substitution or replacement.
a.

English » Spanish Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} primario, básico, primero
 • {N} principal: lo principal (M), pluma primaria (F), color primario (M), planeta primario (M), elección primaria para nombrar candidatos (F), primario (M)

English » French Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} primaire, principal, fondamental, primordial
 • {N} école primaire (F), chose principale (F), primaire (MF)

English » Russian Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} первоначальный, первичный, начальный, простейший, основной, важнейший, главный, преимущественный
 • {N} первостепенный: что-либо, имеющее первостепенное значение, основной цвет, обмотка: первичная обмотка, планета, вращающаяся вокруг Солнца, палеозойская эра

English » German Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} hauptsächlich, Haupt-, wesentlich, erste, primär, elementar, ursprünglich
 • {N} Grundfarbe (F), Vorwahl (F), Vorwahl: innenparteiliche Vorwahl (F)

English » Italian Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} primario, primo, originario, fondamentale, elementare, base: di base, principale
 • {N} elezione: elezioni primarie (FPL)

English » Chinese (Simpl.) Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} 初级, 初期, 第一, 基, 元, 原, 主, 主要, 最初

English » Chinese (Trad.) Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} 初級, 初期, 第一, 基, 元, 原, 主, 主要, 最初

English » Arabic Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} ابتدائي, أولي, أساسي, رئيسي, سطحي
 • {N} شىء أساسي أولي, كوكب سيار

English » Portuguese Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} básico, primário, primeiro, primitivo, basilar, original, simples
 • {N} cor primária, circuito indutor, planeta primário

English » Greek Indirect results Top
primary Hear! {'praımerı}
 • {A} πρώτος, στοιχειώδης, βασικός, πρωταρχικός, αρχικός

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)