• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Arapça Yukarı
armor Dinle! {'ɑ:rmər}
  • {A} مصفح
  • {N} درع, صفائح معدنية واقية, وقاية, القوات المدرعة
  • {V} درع

İngilizce » Arapça İlişkili Sonuçlar Yukarı
armor-clad {'ɑ:rmər,klæd}
  • {A} سفينة حربية مدرعة, مدرع
armor-piercing {'ɑ:rmər,pıərsıŋ}
  • {A} مصفحة طاعنة
armor plate {'ɑ:rmərpleıt}
  • {N} درع