• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
se passer geçmek, olmak, cereyan etmek; geçip gitmek

French » Turkish Indirect results Top
laisser-passer /lesepase / nm inv yazılı geçiş izni, lesepase
passer /pase / v geçmek; uğramak; gösterilmek, oynamak; solmak; ölmek; dolaşmak; geçirmek; giymek; süzmek; bağışlamak, affetmek passer aux aveux itiraf etmek passer chez qn görmeye gitmek, evine uğramak passer condamnation suçunu itiraf etmek passer en (la) seconde ikinci vitese geçmek passer en qch haline gelmek passer par les armes kurşuna dizmek passer pour geçinmek, gibi görünmek passer sur önem vermemek en passant üzerinde durmaksızın en passer par razı olmak se passer geçmek, olmak, cereyan etmek; geçip gitmek se passer de bırakmak, artık kullanmamak
en passer par razı olmak
laisser-passer [le] yazılı geçiş izni, lesepase
passer à tabac dövmek, pestilini çıkarmak
passer au bleu saklı geçmek, adını anmamak
passer au fil de l'épée kılıçtan geçirmek
passer au laminoir başına çok şeyler gelmek
passer au rouge kırmızı yanmak; (sürücü) kırmızıda geçmek
passer au tableau tahtaya kalkmak
passer au tamis ince eleyip sık dokumak
passer aux aveux itirafta bulunmak
passer chez qn görmeye gitmek, evine uğramak
passer comme l'éclair şimşek gibi geçmek
passer condamnation suçunu itiraf etmek
passer dans l'autre monde ölmek, öbür dünyaya göçmek
passer en (la) seconde ikinci vitese geçmek
passer en force de loi yürürlüğe girmek
passer en qch haline gelmek
passer inaperçu gözden kaçmak, fark edilmemek