• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
chef-d'ìuvre (pl chefs-d'oeuvres) /şedövr(Å‘) / nm şaheser, başyapıt
chef-d'ìuvre [le] şaheser, başyapıt

French » Turkish Indirect results Top
chef /şef / nm baş, başkan, şef; temel madde; kurucu au premier chef son derece chef de cabinet özel kalem müdürü chef de cuisine aşçıbaşı chef d'état-major Genelkurmay Başkani chef d'atelier ustabaşi chef d'équipe grup lideri chef de famille aile reisi chef de gare istasyon müdürü chef d'orchestre orkestra şefi chef de rayon bölüm şefi de son chef kendi başına en chef baş, başkan
chef-lieu (pl chefs-lieux) /şeflyö / nm merkez
couvre-chef /kuvrõşef / nm kon. külah, takke, başlık
hors-d'ìuvre /'ordövr(õ) / nm çerez, meze, ordövr
main-d'ìuvre /meñdövr(õ) / nf işçilik, el emeği; işçi
ìuvre /övr(õ) / nf iş, çalışma; yapıt, eser; sonuç, verim; hayır kurumu * nm (sanatçının) tüm yapıtları, külliyat bonnes ìuvres hayır işleri mettre en ìuvre kullanmak, işletmek ìuvre d'art sanat yapıtı, sanat eseri
sous-chef /suşef / nm başkan yardımcısı
au premier chef son derece
chef d'atelier ustabaşı
chef d'équipe grup lideri
chef d'État devlet başkanı
Chef d'état-major Genelkurmay Başkanı
chef d'orchestre orkestra şefi
chef de cabinet özel kalem müdürü
chef de cuisine aşçıbaşı
chef de famille aile reisi
chef de file önder
chef de gare istasyon müdürü
chef de rayon bölüm şefi
chef-lieu [le] merkez