• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
sujet d'expérience denek

French » Turkish Indirect results Top
sujet , te/süje, et / adj maruz, karşı karşıya; bağlı; yükümlü * nmf uyruk; /süje / nm neden, sebep; vesile; konu, mevzu; kişi, kimse; özne à sujet de hakkında, konusunda sujet à caution güvenilmez, şüpheli sujet d'examen sınav sorusu; sınav kâğıdı sujet d'expérience denek
à sujet de hakkında, konusunda
mauvais sujet çapkın; yaramaz
sujet à caution güvenilmez, şüpheli
sujet d'examen sınav sorusu; sınav kâğıdı