• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
super Hear! {'su:pər}
 • {A} süper, aşırı, üstün, mükemmel, birinci sınıf
 • {N} birici sınıf mal, kaliteli şey, bina sorumlusu [Amer.], kapıcı [Amer.], denetmen, gözetmen, kontrolör, polis şefi [Amer.], başkomiser [Brit.], fazlalık, ihtiyaç fazlası kimse, figüran, sesüstü yinelenimli alıcı
super s.
1. k. dili harika, çok güzel, süper.
2. fazlasıyla, aşırı derecede: super secrecy aşırı gizlilik.

i. k. dili
1. şef, amir; nezaretçi.
2. kapıcı.
super (önek) üstün, üzerinde, fevkinde, fazlasıyla.
super i. (argo) tiyatroda önemsiz rollere çıkan oyuncu.
super i.

s. üstün kalite, ekstra cins; mücellithanede kullanılan pamuk takviye bezi; tic. âlâ derece, âlâ derecede olan şey;

s. (argo) üstün.

Turkish » English Top
süper
 • {A} super, classy, some, gee-whiz, topping
süper super, extraordinarily good.

süper benzin high-octane gasoline.
süper * super, extraordinarily good.
süper super
süper almighty

English » Turkish Indirect results Top
super- {'su:pər}
 • {PREF} ek, fazla, ilâve, üstün, üstünde, üzerinde
I need super.
 • {PHR} süper: Süper benzin kullanıyorum.
super-duty
 • {A} üstün görev, üstün
On (Super) Açık (Süper)
Super A Süper A
Super B Süper B
Super Fine Süper İnce
Super/Subscript Üst/Alt Simge
super-refraction aşırı kırılma
i need super süper benzin kullanıyorum.
SOP (super op) tirit, rüşvet, sus payı i.
super duty üstün görev, üstün s.
super-refraction aşırı kırılma [elec.]

Turkish » English Indirect results Top
süper devlet
 • {N} superpower
süper yüksek frekans
 • {N} frequency: superhigh frequency
süper güç
 • {N} superpower, power: great power
süper güçler
 • {N} power: great powers
süper güçlü
 • {A} superpower
Süper benzin kullanıyorum.
 • {PHR} super: I need super.
süper film
 • {N} superfilm
süper iletken
 • {A} superconductive, supraconductive
 • {N} superconductor, supraconductor
süper iletkenlik
 • {N} superconductivity
süper kadın
 • {N} titaness
süper kahraman
 • {N} superhero
süper şey
 • {N} oner
süper benzin * high-octane gasoline.
süper ego superego
süper güç superpower
(araba yarışında) süper hızla tamirat yeri pit
Süper sınıf yok No superclass
Açık (Süper) On (Super)
Süper A Super A
Süper B Super B