• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
BÂD-I SABÂ Baharda esen hafif ve hoş rüzgar, seher yeli.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ESB-İ SABÂ-REFTER f. Rüzgâr gibi giden at.
SABA Gün doğusundan esen hoş ve lâtif rüzgâr.
SABA Hevâ ve nefsine meyletme. Delikanlılık.
SABA-BERABER f. Sabâ rüzgârı gibi lâtif ve hafif.
SUBA (SABÂ) (C.: Esbâ) Gece ile gündüz eşit olduğunda gündoğusundan esen rüzgâr.