• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
BİLÂ-ÜCRET Parasız, ücretsiz.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
BİLÂ Olmayarak, sahib olmıyan "...sız,...siz" mânâları yerine kullanılan edattır. Kelimenin başına getirilerek menfi mânâ hasıl olur.
BİLÂ-ADDİN f. Sayısız. Adetsiz.
BİLÂ-BEDEL Bedelsiz. Ücretsiz, meccanen.
BİLÂ-FAİZ Fâizsiz.
BİLÂ-FASILA Fâsılasız, aralıksız, durmadan.
BİLÂ-İSTİSNA İstisnâsız, ayırt etmeksizin.
BİLÂ-KAYD U ŞART Kayıtsız şartsız.
BİLÂ-SEBEB Sebepsiz.
BİLÂ-TEEMMÜL Düşünmeden. Düşünmeksizin. Dikkatli olmadan.
BİLÂ-TEVAKKUF Durmadan, tereddüt etmeden.
BİLÂ-UDUL Dönmeden, sapmadan. Udul etmeden.
BİLÂ-VASITA Vasıtasız. Araya biri girmeden, doğrudan doğruya.
TERCİH BİLÂ MÜRECCİH Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak.
TERECCUH BİLÂ MÜRECCİH Bir şeyin kendi zâtında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı hâlde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkânsızdır, muhaldir.
ÜCRET Hizmet karşılığı verilen şey.