• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
IRZÂ' Emzirmek veya emzirilmek.
İRZA' Meme vermek, süt emzirmek veya emzirilmek.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
IRZA Çayırlık, çimenlik. Otu bol olan yer.
IRZÂ-İ ETFAL Çocukların emzirilmesi.
IRZÂ-İ GAYR-İ MÂDERÎ Çocuğu hayvan sütüyle besleme.
IRZÂ-İ MÂDERÎ Çocuğu ana sütüyle besleme.
İRZA Bir kimseyi râzı etmek, gönlünü yapmak, kandırmak.
İRZA Çayırlık. Otluk yer.
İRZA-Yİ TARAFEYN İki tarafı anlaştırma, râzı etme.