• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
adapt o.s. to -e kendini alıştırmak.

English » Turkish Indirect results Top
adapt Hear! {ə'dæpt}
  • {V} adapte etmek, alıntı yapmak, aktarmak, uydurmak, uyarlamak, uymak
adapt f.
1. uyarlamak, adapte etmek.
2. alışmak, intibak etmek.
adapt f. bir şeye uydurmak, uyarlamak; edeb adapte etmek. adapt oneself uymak, intibak etmek, tabi olmak. adaptable

s. uysal, şartlara uyan, intibak edebilen adapter

i. adaptör; intibak eden ve ettiren şey veya kimse.
adapt uyarla
adapt uyarlamak
adapt uyarlamak
adapt bağdaştırmak
adapt, to 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak
Image Adapt Görüntü Bağdaş
Image Adapt Görüntü Bağdaştırma
adapt a.dapt ıdäpt' Fiil * uyarlamak, adapte etmek. * alışmak, intibak etmek.
adapt oneself to * -e kendini alıştırmak.
adapt bir şeye uydurmak, uyarlamak; (edeb.) adapte etme
adapt uyarla
adapt to adapte ol
adapt uyarla
adapt uyarlamak
adapt uydurmak
adapt adapte etmek
adapt bağdaştırmak