• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
air-raid warden
  • {N} amir: pasif korunma amiri, amir: hava saldırısı önlemleri amiri

English » Turkish Indirect results Top
warden Hear! {'wɔ:rdən}
  • {N} gardiyan, hapishane müdürü [Amer.], gardiyan [Brit.], rektör [Brit.], müdür, bekçi, muhafız, koruyucu
warden of the mint
  • {N} darphane müdürü [Brit.]
traffic warden
1. trafik. gidiş geliş. alışveriş. değiş tokuş etmek. karanlık işler yapmak. iş yapmak. yolculuk etmek.
warden i. bekçi, muhafız; A.B.D. hapishane müdürü; İng. kolej müdürü; kilise bina veya emlakini muhafaza eden memur.
warden i. kompostoluk bir çeşit armut.
warden i.
1. hapishane müdürü.
2. memur; görevli: game warden (resmi) av bekçisi. air-raid warden hava alarm görevlisi.
warden war.den wôr'dın İsim * hapishane müdürü. * memur; görevli: game warden (resmi) av bekçisi. air-raid warden hava alarm görevlisi.
warden bekçi, muhafız; (A.B.D.) hapishane müdürü; (İng.)
warden kompostoluk bir çeşit armut.
fire warden yangın bekçisi
warden bekçi
warden bekçi
warden muhafız
warden cezaevi müdürü
warden kolej vb. müdürü
air raid warden pasif korunma amiri, hava saldırısı önlemleri amiri
warden of the mint darphane müdürü [brit.] i.
warden gardiyan, hapishane müdürü [amer.], gardiyan [brit.], rektör [brit.], müdür, bekçi, muhafız, koruyucu i.