• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
assembly Dinle! {ə'semblı}
 • {N} toplantı, kongre, kurul, meclis, montaj, çevirme (bilgisayar), içtima [ask.]
assembly i. toplantı, meclis, kongre assembly line montaj fabrikası. assembly room toplantı salonu. right of assembly toplanma hakkı. assemblyman

i. meclis üyesi, özellikle eyalet meclisi üyesi.
assembly i.
1. toplantı; meclis; kongre.
2. montaj.
assembly v.kur:n.montaj
assembly 1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Assembly man {ə'semblımən}
 • {N} eyalet meclisi üyesi
General Assembly
 • {N} kurul: Genel Kurul, eyalet meclisi, parlamento
assembly area
 • {N} içtima alanı
assembly hall
 • {N} toplantı salonu
assembly line
 • {N} montaj bandı
assembly man {ə'semblımən}
 • {N} meclis üyesi, montaj işçisi
assembly plant
 • {N} montaj fabrikası
assembly room
 • {N} toplantı salonu
constituent assembly
 • {N} kurucu meclis
green assembly
 • {N} ilk montaj
national assembly
 • {N} millet meclisi
antenna assembly anten tümleşkesi
antenna assembly anten tümleşkesi
assembly language assembly dili
assembly language çevirici dili
assembly language çevirici dili
assembly language birleştirici dil
assembly line montaj hattı.
assembly line montaj hattı
assembly list çevirme çizelgesi

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
assembly dili assembly language
assembly programı assembly program
assembly dili assembly language
assembly programı assembly program
assembly dili assembly language [tech.]
assembly programı assembly program [tech.]