• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
be essential
  • {V} gerekmek
be essential gerekmek f.

English » Turkish Indirect results Top
essential Hear! {ə'senʃəl}
  • {A} köklü, esaslı, başlıca, gerekli, zorunlu, esans türünden
  • {N} asıl gerekli şey, esas özellik, esas olan şey
essential oil
  • {N} esans, öz, ruh
essential (s.), (i.) temelli, köklü, asli, esaslı, gerçek, temel, hakiki; önemli, elzem; ruh veya ıtır türünden; (i.) gerekli olan şey, esas. essential character esas mahiyet, asıl sıfat. essential mineral bir kayadaki esas maden essential oil bitkilerden elde edilen uçucu yağ essentially (z.) esasen,esas itibarıyla, zaten, aslında. -est sonek bir veya iki heceli sıfatların enüstünluk derecesini belirten ek.
essential s.
1. asıl, esas, temel, ana.
2. gerekli, zaruri.

i. esas, temel.
essential albuminuria esansiyel albuminüri
essential amino acid esansiyel aminoasit
essential anemia idiopatik anemi
essential es.sen.tial îsen'şıl Sıfat * asıl, esas, temel, ana. * gerekli, zaruri. İsim * esas, temel.
essential temelli, köklü, asli, esaslı, gerçek, temel, hakik
essential zorunlu
essential oil bitkilerden elde edilen uçucu yağ
essential to e gerekli
essential albuminuria esansiyel albuminüri
essential amino acid esansiyel aminoasit
essential anemia idiopatik anemi
essential gerekli
essential şart
essential başlıca
essential esaslı
essential öz