• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
brick-color
 • {A} kiremit rengi

English » Turkish Indirect results Top
Bath brick
 • {N} hamam tuğlası
brick Hear! {brık}
 • {A} tuğladan yapılmış, tuğla
 • {N} tuğla, iyi dost
 • {V} tuğla ile örmek
drop a brick
 • {ID} çam devirmek, pot kırmak
swim like a brick
 • {ID} yüzme bilmemek, batmak
brick-colored
 • {A} kiremit rengi
change color
 • {V} rengi atmak, solmak, yüzü kızarmak
color Hear! {'kʌlər}
 • {N} renk, boya, bet beniz, yüz rengi, ten rengi, ton, canlılık, gerçek yüz, içyüzü, dış görünüş, forma, maske, nüans
 • {V} boyamak, renk vermek, renklendirmek, renk katmak, çarpıtmak, saptırmak, abartmak, kızarmak
Could you add some color?
 • {PHR} renk: Biraz renk katabilir misiniz?
give color to
 • {V} gerçek izlenimi vermek
has no color left
 • {A} beti benzi kaçmış
intermediate color
 • {N} renk: ara renk
primary color
 • {N} renk: ana renk, renk: üç ana renkten biri
secondary color
 • {N} renk: ara renk, renk: karışım rengi
under color of
 • {V} bahanesiyle
What color do you prefer?
 • {PHR} renk: Ne renk istersiniz?
color bar
 • {N} ırk ayrımı, ayrım
color-blind Hear! {'kʌlər,blaınd}
 • {A} renk körü
color-blindness {'kʌlər,blaındnıs}
 • {N} renk körlüğü
color chart
 • {N} renk tablosu
color-code
 • {V} renklerle kodlamak

Turkish » English Indirect results Top
Enhanced Color Display Enhanced Color Display
bkz. Color Graphics Adapter CGA