• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
carpet Hear! {'kɑ:rpıt}
 • {N} halı
 • {V} halı döşemek, kaplamak, örtmek, azarlamak, haşlamak
carpet i. halı.
carpet i. halı, kilim, keçe; halı gibi bir örtü meydana getiren herhangi bir şey. carpet beetle güve gibi yün yiyen bir böcek. carpet sweeper halı süpürgesi. carpet tack halı çivisi. call on the carpet azarlamak.
carpet f. halı döşemek; kaplamak; (ing). azarlamak, haşlamak.
carpet car.pet kar'pît İsim * halı.

English » Turkish Indirect results Top
be on the carpet
 • {ID} üzerinde görüşülmek, azarlanmak, söz konusu olmak, lâf işitmek
Persian carpet
 • {N} halı: İran halısı, halı: Acem halısı
sweep under the carpet
 • {ID} örtbas etmek, gizlemek
Turkey carpet
 • {N} halı: Türk halısı
carpet bag {'kɑ:rpıt,bæg}
 • {N} heybe
carpet bagger {'kɑ:rpıt,bægər}
 • {N} iç savaştan sonra Güney Amerika'ya giden kimse, maceraperest politikacı, vurguncu kimse, dolandırıcı
carpet bombing
 • {N} yaygı bombardımanı
carpet dance
 • {N} serbest dans, kuralsız dans
carpet sweeper {'kɑ:rpıt,swi:pər}
 • {N} halı süpürgesi, gırgır
wall-to-wall carpet
 • {N} duvardan duvara halı
call on the carpet k. dili azarlamak.
carpet sweeper gırgır (süpürge).
get the red carpet treatment k. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak.
give s.o. the red carpet treatment k. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak.
Persian carpet/rug İran halısı.
roll out the red carpet for k. dili -i şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak.
roll out the red carpet for k. dili -i şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak.
Turkey carpet
1. Türk halısı.
2. Şark halısı.
call on the carpet * azarlamak.
get the red carpet treatment Konuşma Dili * şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak.