• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
cat litter
 • {N} kedi kumu
cat litter kedi kumu i.

English » Turkish Indirect results Top
litter Hear! {'lıtər}
 • {N} tahtırevan, çöp, sedye, kedi kumu, hayvanların altına serilen talaş, bir batında doğan yavrular, dağınıklık, döküntü
 • {V} talaş sermek, dağıtmak, karıştırmak, yavrulamak
litter bag
 • {N} çöp torbası
litter bin {'lıtərbın}
 • {N} çöp tenekesi
litter box
 • {N} kedi tuvaleti, kum kabı
litter down
 • {V} talaş sermek
litter up
 • {V} dağınık bırakmak, düzensiz bırakmak
litter i.

f. döküntü, çerçöp yığıntısı; intizamsızlık, karışıklık; kedi veya köpek gibi hayvanın bir defada doğurduğu yavrular; tahtırevan; sedye; hayvanları yatırmak için serilen saman veya kuru ot;

f. karmakarışık etmek; doğurmak, bilhassa birden çok yavru doğurmak; ahırda hayvanın altına yataklık ot sermek. litter bag A.B.D çöp torbası. litter down altına yataklık saman yaymak.litter up karmakarışık etmek. be in litter (hayvan) doğum halinde olmak.
litter i.
1. (yere atılan) çöp, çerçöp.
2. bir defada doğan yavrular.
3. tahtırevan.
4. sedye.
5. hayvanları yatırmak için serilen saman veya kuru ot.

f.
1.yere çöp atmak.
2. darmadağın etmek.
3. saçmak, dağıtmak.
4. doğurmak, birden çok yavru doğurmak.
5. ahırda hayvanın altına yataklık ot sermek.
litter bag çöp torbası.
litter box
1. tahtırevan. çöp. sedye. kedi kumu. hayvanların altına serilen talaş. bir batında doğan yavrular. dağınıklık. döküntü. talaş sermek. dağıtmak. karıştırmak. yavrulamak.
litter up karmakarışık etmek.
litter lit.ter lît'ır İsim * döküntü, çerçöp, süprüntü. * bir defada doğan yavrular. * tahtırevan. * sedye. * hayvanları yatırmak için serilen saman veya kuru ot. Fiil * darmadağın etmek. * saçmak, dağıtmak. * doğurmak, birden çok yavru doğurmak. * ahırda hayvanın altına yataklık ot sermek.
litter bag * çöp torbası.
litter up * karmakarışık etmek.
litter döküntü, çerçöp yığıntısı; intizamsızlık, karışıkl
gave birth to a litter yavrula
give birth to a litter yavrula
given birth to a litter yavrula
litter v.doldur:n.döküntü
litter bearer çöpçü