• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
concave Dinle! {kɒn'keıv}
  • {A} içbükey, konkav, çukur, ıraksak
  • {N} içbükey yüzey
concave s.

i. içbükey, obruk, konkav;

i. içbükey yüzey. concavo-concave

s. çift taraflı içbükey. concavo-convex

s. bir tarafı içbükey , diğer tarafı dışbükey olan. concavity

i. içbükeylik.
concave i. içbükey yüzey.
concave s. içbükey, obruk, konkav.
concave konkav

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
plano-concave Dinle! {,pleınəʋ'kɒnkeıv}
  • {A} bir yüzü düz diğeri içbükey olan
concave function içbükey işlev
concave lens ıraksak mercek, kalın kenarlı mercek
concave lens kalın kenarlı mercek
concave lens ıraksak mercek
concave set içbükey küme
concave lens içbükey lens
concave shape içbükey şekil
concavo concave iki tarafı içbükey
convexo concave bir tarafı içbükey bir tarafı dışbükey
concave brick çukur tuğla
concave downward aşağıya içbükey
concave function içbükey fonksiyon
concave grating konkav şebeke
concave lens çukur mercek
concave mirror çukur ayna
concave polygon içbükey çokgen
concave polyhedron içbükey çokyüzlü
concave roller içbükey silindir
concave upward yukarıya içbükey