• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
cri du chat cri du chat
cri du chat cri du chat
cri du chat cri du chat [med.]

Turkish » English Top
cri du chat cri du chat
cri du chat cri du chat [med.]

English » Turkish Indirect results Top
back-chat {'bæktʃæt}
  • {N} küstahlık, karşılık verme, terbiyesizlik, küstahça karşılık
chat Hear! {tʃæt}
  • {N} sohbet, söyleşi, hoşbeş, konuşma, ötücü kuş türü
  • {V} sohbet etmek, hoşbeş etmek, söyleşmek, çene çalmak, gevezelik etmek, lafa tutmak, kandırmaya çalışmak, laflamak
have a chat
  • {V} sohbet etmek, hoşbeş etmek, laflamak, söyleşmek
chat show
  • {N} sohbet programı
chat smb.
  • {V} lafa tutmak, kandırmaya çalışmak
chat smb. up
  • {V} lafa tutmak, kandırmaya çalışmak
About Chat Sohbet Hakkında
back-chat i. küstahlık; küstahça karşılık.
chat i. teklifsizce konuşmak, samimi konuşmak; gevezelik etmek; hoşbeş etmek, sohbet etmek.
chat i. sohbet, teklifsiz konuşma, hoşbeş; birkaç cins ötücü kuş.
chat f. (

__ted,

__ting) sohbet etmek, hoşbeş etmek, çene çalmak.

i. sohbet, hoşbeş.
Chat Sohbet
Chat dialing ring Sohbet çevirme çalışı
chat forums konuşarak tartışma ortamları
Chat incoming ring Sohbet gelen çalış
chat lines konuşma hatları
chat mode söyleşili kip, konuşmalı kip
chat mode söyleşili kip
chat mode konuşmalı kip
Chat Room Sohbet Odası

Turkish » English Indirect results Top
Chat Bağlantısı Chat Connection
Microsoft Chat Microsoft Chat
Microsoft(r) Chat Microsoft(r) Chat
Chat'i Başlat Start Chat