• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
cut peat
  • {V} turba çıkarmak
cut peat turba çıkarmak f.

English » Turkish Indirect results Top
peat Hear! {pi:t}
  • {N} turba, bataklık kömürü
dig peat
  • {V} turba çıkarmak
peat coal {'pi:tkəʋl}
  • {N} turba kömürü
peat moss {'pi:tmɔ:s}
  • {N} turba oluşturan yosun
peat i. çürümüş bitkilerden elde edilen yakacak, yer kömürü turba. peat bog turbalık. peat moss turba hasıl eden yosun. peaty s turbalı.
peat i. turba.
peat bog turbalık, turba bataklığı.
peat peat pit İsim * turba.
peat bog * turbalık.
peat çürümüş bitkilerden elde edilen yakacak, yer kömür
peat bataklık kömürü
peat bataklık kömürü
peat turba
dig peat turba çıkarmak f.
peat coal turba kömürü
peat moss turba oluşturan yosun