• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
dog Latin {dɒg'lætın}
 • {N} Latince: kötü Latince, Latince: bozuk Latince
dog latin kötü latince, bozuk latince i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Latin Dinle! {'lætın}
 • {A} Latin, Latinceye ait, Romen-katolik
 • {N} Latince, Latin
pig Latin
 • {N} Latince: bozuk Latince
Latin-American {,lætınə'merıkən}
 • {A} Latin Amerikalı
 • {N} Latin Amerikalı kimse
thieves' Latin
 • {N} hırsız argosu
vulgar Latin
 • {N} halk Latincesi
Bulgarian (Latin) Bulgarca (Latin)
Croato-Serbian (Latin) Hırvat Sırpçası (Latin temelli)
Greek Latin Yunan Latincesi
latin (s.), (i.) Latin, Latince; eski Romaya ait; Katolik kilisesine ait; (i.) Latince; Latin edebiyatı; eski Romalı kimse; Katolik kilisesine mensup kimse. Latin America İspanyolca ve Portekizce konuşulan Amerikan memleketleri. Latinist (i.) Latin dili âlimi.
Latin s.

i.
1. Latince.
2. Latin.
Latin alphabet Latin alfabesi.
Latin American Latin Amerika
latin quarter Pariste talebe ve ressamların oturdukları semt.
Latvian (Latin) Letonya Dili (Latin)
pig Latin bir tür kuşdili (Birinci ses kelimenin sonuna getirilir ve ay eklenir: igpay atinlay.).
Serbian (Latin) Sırpça (Latin)
W1: Windows 3.1 Latin 1 W1: Windows
3.1 Latin 1
WO: Windows 3.0 Latin 1 WO: Windows
3.0 Latin 1
Latin Lat.in lät'în Sıfat, noun * Latince. * Latin.
Latin alphabet * Latin alfabesi.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Yunan ve Lâtin edebiyatı üzerine çalışma
 • {N} humanity: humanities
Lâtin çiçeği
 • {N} nasturtium
Eski Yunan ve Latin edebiyatı eserleri
 • {N} classic: classics
Latin
 • {A} Latin, Roman, Romance
 • {N} Latin
Latin Amerika
 • {A} Spanish American
 • {NPR} Ibero-America
Latin Amerikalı
 • {A} Latin-American
 • {N} Spanish American
Latin Amerikalı kimse
 • {N} Latin-American
Latin dil ailesinden diller
 • {N} Romance
Latin harfleri
 • {N} Roman
Latin kökenli halklar
 • {N} Romance peoples
tek direkli lâtin yelkenlisi
 • {N} tartan
uzun ve dar Latin yelkenli tekne
 • {N} pink
Yunan ve Latin edebiyatı bilgini
 • {N} classical scholar
Latin
1. Romance, pertaining to the countries in which the Romance languages are spoken.
2. hist. (a) Latin (native of ancient Latium).

Latin alfabesi Latin alphabet, Roman alphabet.

Latin harfleri Latin characters, Roman characters.

Latin yelkeni naut. lateen sail.
Latin * Romance, pertaining to the countries in which the Romance languages are spoken. tarih * (a) Latin (native of ancient Latium).
Latin alfabesi * Latin alphabet, Roman alphabet.
Latin harfleri * Latin characters, Roman characters.
yunan ve latin vezni dactyl
ortaçağ latin kültürü late latin
latin latin