• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
don't you dare to
 • {ADV} sakın kalkışma, cüret edeyim deme
don't you dare to sakın kalkışma, cüret edeyim deme zf.

English » Turkish Indirect results Top
dare Hear! {deər}
 • {V} cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak, riske girmek, kafa tutmak, meydan okumak
how dare you!
 • {INTRJ} cüret: bu ne cüret!, cüret: ne cüretle!, küstahlık: bu ne küstahlık!, ne cesaretle yaparsın!
How dare you say that?
 • {PHR} cüret: Bunu ne cüretle söylersin?
I dare say.
 • {PHR} ki: Diyebilirim ki., sanırım: Sanırım.
I dare you!
 • {INTRJ} yap da görelim!, hadi yap bakalım!
I double dare you!
 • {INTRJ} yap da görelim!, sen yap, ben de yaparım!
take a dare
 • {V} meydan okumaya karşılık vermek
dare devilry {'deər,devəlrı}
 • {N} gözüpeklik, yiğitlik, atılganlık
dare deviltry
 • {N} gözüpeklik, yiğitlik, atılganlık
dare f. cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak.
dare f.

i. cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak; meydan okumak;

i. meydan okuma. daredevil

i. gözüpek kimse, haddinden fazla cesur kimse, yılmayan adam. Does he dare do it ? O işi yapmaya cesareti var mı ? I dare you. (ç). dili Haydi yap bakalım. I dare say. Zannedersem. Tahmin ederim. I double dare you. (ç).dili Yap da görelim. Sen yap ben de yaparım. take a dare başka bir kimsenin meydan okumasına karşı koymak. daring

i.

s. cüret, cesaret, yiğitlik;

s. cüretkâr, yiğit.
Does he dare do it? O işi yapmaya cesareti var mı?
I dare say belki, diyebilirim ki.
I dare say zannedersem, sanırım, bana kalırsa.
I dare you. Haydi yap bakalım.
dare dare der Fiil * cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak. Does he dare do it? O işi yapmaya cesareti var mı?
I dare say * herhalde, zannedersem: You, I dare say, will be late. Sen herhalde geç kalırsın.
I dare you. * Haydi yap bakalım.
dare cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak; meydan okum
dare cesaretlendir