• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
inland Hear! {'ınlənd}
  • {A} ülke içi, iç, denizden uzak olan, karasal
  • {ADV} içe doğru, içeride, denizden uzakta
  • {N} ülkenin iç kısmı
inland i. ülkenin denizden uzak yerleri; ülkenin iç kısmı.

s. denizden uzak, iç.

z. denizden uzakta, iç kısımlarda; iç kısımlara doğru.
inland i.

s.

z. bir memleketin denizden uzak yerleri; memleketin içerisi, dahil;

s. memleketin içeri kısımları olan, dahili, denizden uzak;

z. içeriye doğru, içerilerde, denizden uzakta. Inland Sea Japon adaları ile çevrilmiş kapalı deniz. inlander i memleketin iç tarafında oturan kimse.
inland in.land în'lınd İsim * ülkenin denizden uzak yerleri; ülkenin iç kısmı. Sıfat * denizden uzak, iç. Zarf * denizden uzakta, iç kısımlarda; iç kısımlara doğru.
inland bir memleketin denizden uzak yerleri; memleketin i

English » Turkish Indirect results Top
inland trade
  • {N} iç ticaret
inland revenue İng. yurt içinde tahsil edilen vergi.
inland sea kapalı deniz, içdeniz.
inland sea içdeniz.
inland waters iç sular.
the Inland Revenue (Britanya´daki milli) vergi dairesi.
inland sea * kapalı deniz, içdeniz.
inland waters * iç sular.
inland air traffic iç hava trafiği
inland sea kapalı deniz
inland trade iç ticaret
inland waterway yurtiçi su yolu
inland trade iç ticaret
inland air traffic iç hava trafiği [tech.]
inland sea kapalı deniz [tech.]
inland trade iç ticaret [tech.]
inland waterway yurtiçi su yolu [tech.]