• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
pap smear
  • {N} rahim kanseri teşhis testi
pap smear rahim kanseri teşhis testi

English » Turkish Indirect results Top
smear with paste
  • {V} çirişlemek
smear Hear! {smıər}
  • {N} leke, kir, pislik, iftira, sürme, simir, lâm üzerine sürülen madde
  • {V} bulaştırmak, lekelemek, kirletmek, pislemek, yağ bulaştırmak, sürmek, bulaşmak, pislenmek, iftira atmak, kaybolmak
smear campaign
  • {N} karalama kampanyası
smear sheet {'smıərʃi:t}
  • {N} dedikodu gazetesi
smear test
  • {N} simir testi
blood smear kan yayması
buccal smear bukkal smear
cervical smear servikal smear
cytologic smear sitolojik yayma
pap smear pap test tıb. rahim kanserini teşhis için yapılan test.
smear f.
1. on/with (yağlı, kolayca dağılan veya yapışkan bir şeyi) (bir yere) sürmek: He´s smeared paint on me! Üstüme boya sürdü! She smeared the bread with honey. Ekmeğe bal sürdü.
2. bulaştırmak: You´ve smeared these lines so much I can´t read them. Bu satırlara elini o kadar sürüp kurşunu bulaştırmışsın ki okuyamıyorum.
3. bulaşmak: Don´t touch that wall; the paint´ll smear. O duvara dokunma; boyası bulaşır.
4. -e leke sürmek, -i lekelemek, -i karalamak, (birinin elinde delil yokken) (başkasına) suç yüklemek.
5. tamamıyla yenmek, ezmek, işini bitirmek.

i.
1. (yağlı/yapışkan bir şeyin yaptığı) leke.
2. karalama, delile dayanmayan suçlama.
3. tıb. mikroskop altında incelemek için alınmış organik doku.
smear f.

i. sürmek; yapışkan veya yağlı bir şeyle sıvamak; lekelemek; A.B.D., (argo) tamamen yenmek;

i. leke; iftira. smeary

s. yağlı, yapışkan; lekeli.
smear smear smîr Fiil * {on/with} (yağlı, kolayca dağılan veya yapışkan bir şeyi) (bir yere) sürmek. * bulaştırmak: You've smeared these lines so much I can't read them. Bu satırlara elini o kadar sürüp kurşunu bulaştırmışsın ki okuyamıyorum. * bulaşmak. * -e leke sürmek, -i lekelemek, -i karalamak, (birinin elinde delil yokken) (başkasına) suç yüklemek. * tamamıyla yenmek, ezmek, işini bitirmek. İsim * (yağlı veya yapışkan bir şeyin yaptığı) leke. * karalama, delile dayanmayan suçlama.
pap smear pap test (tıb.) rahim kanserini teşhis için yapılan test.
smear sürmek; yapışkan veya yağlı bir şeyle sıvamak; lek
smear v.sür:n.leke
blood smear kan yayması
buccal smear bukkal smear
cervical smear servikal smear
cytologic smear sitolojik yayma

Turkish » English Indirect results Top
bukkal smear buccal smear
servikal smear cervical smear
vajinal smear vaginal smear
bukkal smear buccal smear [med.]
servikal smear cervical smear [med.]
vajinal smear vaginal smear [med.]