• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
pending Dinle! {'pendıŋ}
  • {A} asılı, sarkan, askıda olan, karara bağlanmammış olan, yakın, eli kulağında
  • {PREP} esnasında, sırasında, boyunca, kadar
pending s. (edat) henüz bir karara bağlanmamış, askıda olan, muallakta olan; asılı, sarkan; (edat) esnasında, müddetince, vuku buluncaya kadar, beklerken.
pending s.
1. kararlaştırılmamış, bir karara bağlanmamış, askıda.
2. gelen, ufukta gözüken. edat
1. sırasında, esnasında.
2. -inceye kadar; -e kadar.
Pending Bekliyor
pending beklemede

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Pending deletion Bekletme gecikmesi
Requests pending Bekleyen istekler
Check Pending Bekleyeni Gözden Geçir
Device Pending Aygıt Beklemede
Device Pending Aygıt Bekliyor
I/O pending G/Ç beklemede
Pause pending Beklemeyi Duraklat
Pause Pending Bekletmeyi Duraklat
Pending change Bekleyen değişiklik
Pending deletion Bekletme gecikmesi
Pending Review Bekleyen
Repair pending Onarım beklemede
Requests pending Bekleyen istekler
Start pending Beklemeye Başla
Start pending Beklemeyi Başlat
Start Pending Bekletmeyi Başlat
Stop pending Beklemeyi Durdur
Stop Pending Bekletmeyi Durdur