• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
read Hear! {red}
 • {A} okunan, okumuş, aydın, bilgili
read Hear! {ri:d}
 • {V} okumak, çözmek, sökmek, yorumlamak, anlamak, okuluna gitmek, eğitimini görmek, anlamına gelmek, okunmak
read f. bak. read.

s.
read f. (read) (red)
1. okumak: read a book kitap okumak.
2. İng. okumak, ... eğitimi görmek: read law hukuk okumak.
3. anlamak, yorumlamak: I read his reply as a refusal. Cevabını ret olarak yorumladım. Do you read me? Beni anlıyor musun?
4. -de yazılı olmak: How does that article of the contract read? Sözleşmenin o maddesinde ne yazılı?
5. -i göstermek: The thermometer reads zero degrees. Termometre sıfır dereceyi gösteriyor.
6. çözmek: I can´t read that coded message. O şifreli mesajı çözemiyorum.

i. k. dili
1. okuma.
2. okuma süresi.
read (s.) okumuş, bilgili. well read çok okumuş, çok bilgili.

English » Turkish Indirect results Top
read for the bar
 • {V} hukuk okumak
deeply read
 • {A} okumuş: çok okumuş, bilgili
deep-read {,di:p'red}
 • {A} okumuş: çok okumuş, bilgili: çok bilgili, derin okuyan
read between the lines
 • {ID} altındaki anlamı çıkarmak, satır aralarını okumak, gizli anlamı çıkarmak, denmek isteneni anlamak
lip-read Hear! {'lıp,ri:d}
 • {V} dudak okumak
well-read Hear! {,wel'red}
 • {A} aydın, okumuş, okumuş: çok okumuş
read the riot act to
 • {ID} uyarmak: davranışlarına dikkat etmesi konusunda uyarmak, söylemek: ayağını denk almasını söylemek, çıkışmak
sight-read Hear! {'saıtri:d}
 • {V} bakarak çalmak, bakarak söylemek
Bytes Read/sec Okunan Bayt/san
Bytes read/second Okunan bayt/saniye
compact disk read-only memory salt okunur yoğunteker
compact disk read-only memory salt okunur yoğunteker
Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM) yoğunteker-Salt Okunur Hafıza
Data that`s currently being read Şu anda okunan veri
destructive read silerek okuma
destructive read silerek okuma
Disk read fault Disk okuma hatası
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) Elektriksel Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Hafıza
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) silinir programlanır yalnızca okunur bellek
File Read Dosya Oku

Turkish » English Indirect results Top
On Read! Hatası Error On Read!
bkz. Erasable Programmable Read Only Memory EPROM
bkz. programmable read-only memory PROM
bkz. Read Only Memory ROM