• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
ROWS SATIRSAY
Rows Satır
Rows Satırlar
Rows Satırlarda

English » Turkish Indirect results Top
By Rows Satırlar
Click to select a row, or click and drag to select multiple rows. Drag selected row(s) to move them Bir satır seçmek için tıklayın veya birden çok satır seçmek için tıklayıp sürükleyin. Seçili satırları istenen sekme sırasına taşımak için sürükleyin
Delete Cells/Rows/Columns Hücre/Satır/Sütun Sil
Grand Totals For Rows Satırlar için Genel Toplam
Heading Rows Başlık Satırları
Indent Rows Satırları Girintili Yaz
Insert Cells/Rows/Columns Hücre/Satır/Sütun Ekle
Insert Rows Satır Ekle
List Rows Satırları Listele
Multiple rows were updated Çok sayıda satır güncellendi
Number Across Rows Satırları Numaralandır
Number of Rows Satır Sayısı
Only include rows where the joined fields from both tables are equal Sadece, birleştirilmiş alanların içeriği her iki tabloda da eşit olan satırları içer
Paste Rows Satır Yapıştır
Rows to Repeat at Top Üstte Yinelenecek Satırlar
Series in Rows Satırdaki Seriler
Shade every other 2 rows İki satır arayla gölgelendirme
Show Rows Where Süzme Ölçütü
Summary rows below detail Ayrıntı altında özet satırlar
Titles for Rows Satır Başlıkları