• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
sock away k. dili bir kenara (para) koymak: He´s socked a little money away. Bir kenara biraz para koymuş.
sock away Konuşma Dili * bir kenara (para) koymak: He's socked a little money away. Bir kenara biraz para koymuş.

English » Turkish Indirect results Top
sock Hear! {sɒk}
  • {N} çorap: kısa çorap, ayakkabı keçesi, soket çorap, mantar taban, tokat, soket, vuruş, dayak, çorap
  • {V} tokat atmak, tokatlamak, vurmak, dövmek
sock f.

i. (argo) yumruklamak; sille atmak;

i.(argo) yumruk,darbe,sille. sock away (argo) (para) saklamak. socked in hava muhalefetinden dolayı kapalı (havaalanı). Sock it to him. (argo) Haydi bastır.
sock i. kısa çorap, şoset.
sock i. kısa çorap, şoset.
sock i. k. dili yumruk, yumruk darbesi.

f. k. dili yumruk atmak/indirmek, yumruklamak.
sock sock sak İsim * kısa çorap, şoset.
sock sock sak İsim, colloquial * yumruk, yumruk darbesi. Fiil * yumruk atmak/indirmek, yumruklamak.
sock (argo) yumruklamak; sille atmak; (argo) yumruk,dar
sock (kıs.)a çorap, şoset.
sock v.vur:n.çorap
varsity sock varis çorabı
wind sock rüzgar yön göstergesi
sock kısa çorap
sock tokat
sock yumruk
sock kısa çorap, ayakkabı keçesi, soket çorap, mantar taban, tokat, soket, vuruş, dayak, çorap i.