• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
tribune Hear! {'trıbju:n}
  • {N} kürsü, tribün, platform, halkın koruyucusu lider, yüksek rütbeli subay (Roma), piskopos tahtı
tribune i. Roma tarihinde soylulara karşı halkın seçtigi ve halkı koruyan sulh hakimi; halkı savunan kimse. tribunate, tribuneship

i. halkl savunan memur makamı. tribunicial, -tial

s. bu makama ait.
tribune i. kursu, platform, tribun.
tribune i. kürsü, platform; tribün.
tribune Roma tarihinde soylulara karşı halkın seçtigi ve h