• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
turn down
 • {V} kıvırmak, kısmak (gaz vs.), reddetmek, ters çevirmek, ters dönmek, içeri kıvrılmak
turn down
1. reddetmek, geri çevirmek.
2. (radyo, televizyon v.b.´ni) kısmak.
turn down
1. kıvırmak, bükmek.
2. reddetmek, geri çevirmek.
3. (iskambil kâğıdının) yüzünü aşağı çevirmek.
4. kısmak.
turn down * kıvırmak, bükmek. * reddetmek, geri çevirmek. * kısmak.
turn down o_h.reddet+e.kıs

English » Turkish Indirect results Top
about-turn Hear! {ə'baʋt,tɜ:rn}
 • {N} geriye dönüş, yüz seksen derece dönme
turn to account
 • {V} kullanmak, yararlanmak
turn smb. adrift
 • {ID} ortada bırakmak, yüzüstü bırakmak, kendi haline bırakmak
turn to bay
 • {V} yerinden çıkmak (av)
turn a cartwheel
 • {N} yanlamasına taklalar atmak
turn into cash
 • {V} bozdurmak, paraya çevirmek, nakite çevirmek
turn Catherine-wheels
 • {V} yanlamasına takla atmak
turn one's coat
 • {ID} taraf değiştirmek, dönmek
it's turn to come
 • {PHR} gelmek: sırası gelmek
turn the corner
 • {ID} kritik noktayı atlatmak, iyiye gitmek, köşeyi dönmek
turn smb. out of doors
 • {ID} kapı dışarı etmek
turn in one's grave
 • {ID} kemik: kemikleri sızlamak
turn gray
 • {V} kırlaşmak, ağarmak
turn grey
 • {V} kırlaşmak
turn smb.'s head
 • {ID} başını döndürmek, etkilemek, sarhoş etmek
turn on the heat
 • {ID} baskıyı artırmak
turn the key
 • {V} kilitlemek
turn a leaf down
 • {V} sayfayı kıvırmak
turn over a new leaf
 • {V} yeni bir sayfa açmak, yaşamını düzeltmek
turn up one's nose
 • {ID} burun kıvırmak, beğenmemek

Turkish » English Indirect results Top
turn left Etymology : Middle English; partly from Old English tyrnan and turnian to turn, from Medieval Latin tornare, from Latin, to turn on a lathe, from tornus lathe, from Greek tornos; partly from Old French torner, tourner to turn, from Medieval Latin tornare; akin to Lat
limana girme (turn-round) N v.