• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
types
1. türlertip. tür. daktilo ile yazmak. tuşlamak.
Types Türler

English » Turkish Indirect results Top
printing types
  • {N} matbaa harfleri, hurufat
all types
1. bütün. tüm. hep. her. saf. katışıksız. özbeöz. alayı. hepsi. tamamen. bütünüyle. hep. büsbütün. herkes. her şey. hepsi. herkes. her şey. hepsi.
Available types Kullanılabilen türler
Edit File Types Dosya Türlerini Düzenle
Exclude file types Dışlanacak dosya türü
Hide files of these types Bu tür dosyaları gizle
Info Types Bilgi Türleri
Multiple Types Çok Sayıda Tür
Registered file types Kayıtlı dosya türleri
Selected types Seçili türler
Theme Types Konu Türleri
All Clip Types Tüm Küçük Resim Türleri
All file types Tüm dosya türleri
All media types Tüm ortam türleri
All types Tüm türler
Available types Kullanılabilen türler
BarCode Types Barkod Türleri
Basic Types Temel Türler
Both font types Her iki yazı tipi
Both font types Her iki yazı tipi türü