• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
world-class s. k. dili
1. üstün nitelikli, üstün, çok iyi.
2. dünyadaki en iyilerden sayılan.
world-class world-class wırld'kläs Sıfat, colloquial * üstün nitelikli, üstün, çok iyi. * dünyadaki en iyilerden sayılan.

English » Turkish Indirect results Top
banner class
 • {A} birinci sınıf
cabin class
 • {N} ikinci mevkii
without a care in the world
 • {ID} dünya yıkılsa umurunda değil, tasasız
citizen of the world
 • {N} dünya vatandaşı
class Hear! {klæs}
 • {N} class, sınıf, derslik, grup, mevki, zümre, cins, bölüm, tür, çeşit, kalite, dershane, ders, kur, kurs, öğrenciler (aynı yıl mezun olan), mükemmellik, üstünlük, klas olma
 • {V} sınıflandırmak, saymak, kategorize etmek
business class
 • {N} class: business class
economy class
 • {N} class: ekonomi class
first class {,fɜ:rst'klæs}
 • {N} class: first class, birinci sınıf, mevki: birinci mevki, sınav: sınavda birincilik, sınav birincisi
in a class of one's own
 • {N} türünün en iyisi, eşsiz, benzersiz
in the same class with
 • {N} aynı seviyede, eşdeğer
lower class
 • {N} alt tabaka
no class
 • {A} bayağı, aşağılık, adi
class-book {'klæsbʋk}
 • {N} ders kitabı [Brit.], yoklama defteri [Amer.]
class-conscious {klæs'kɒnʃəs}
 • {A} sınıf farkı gözeten, seviyesini bilen
class distinction
 • {N} sınıf farkı
class hatred
 • {N} sınıf nefreti
class of beings
 • {N} alem
class war
 • {N} sosyal sınıflar arası savaş, sınıf savaşı
class with
 • {V} karşılaştırmak, kıyaslamak, benzetme yapmak
come down in the world
 • {ID} düşmek, durumu bozulmak

Turkish » English Indirect results Top
Bir business class bilet, lütfen.
 • {PHR} ticket: One business class ticket, please.
class
 • {N} class
business class
 • {N} class: business class
ekonomi class
 • {N} class: economy class
first class
 • {N} class: first class
System Class Sınıf Yükleyicisi System Class Class Installer
World Atlas World Atlas
bir business class bilet lütfen one business class ticket please
ekonomi class economy class n.