• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
ekmek Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek * Toprağı ekip biçmek için kullanmak * Serpmek * Bir şeyin başlamasina yol açacak sebepleri hazirlamak * Birini uydurma bir sebeple birakip gitmek, savuşmak, atlatmak * (para için) Boşuna harcamak, ziyan etmek * Yarişta geçmek