• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Indirect results Top
bien /byeñ / nm iyilik, hayır; mal, mülk, servet * adv iyi; oldukça, pek çok; aşağı yukarı, hemen hemen avoir du bien zengin olmak biens durables dayanıklı tüketim malları être du dernier bien avec qn araları çok iyi olmak faire du bien yararlı olmak le bien public kamu yararı pour le bien de -in iyiliği için bien deir pek çok bien loin que şöyle dursun bien mieux çok daha iyi bien plus hatta, bile; üstelik bien que rağmen, -diği halde être bien rahat olmak être bien avec arası iyi olmak si bien que öyle ki, o kadar ki
bien-aimé , e/byeñeme / adj+nmf en çok sevilen, gözbebeği
bien-être /byeñetk(õ) / nm rahatlık
bien-fondé /byeñfoñde / nm doğruluk, gerçeğe uygunluk; gerçeklik; haklılık; meşruluk
bien-fonds /byeñfoñ / nm mülk
bien sûr /byeñsür / adv şüphesiz, kuşkusuz
aussi bien zaten, esasen
aussi bien que olduğu gibi, olduğu kadar
avoir du bien zengin olmak
avoir la bourse bien garnie hali vakti yerinde olmak
avoir la langue bien pendue çenesi düşük olmak
bien ajusté vücuda sıkı yapışan
bien deir pek çok
bien élevé iyi terbiye görmüş
bien en chair toplu
bien entendu şüphesiz, elbette
bien fait düzgün, biçimli
bien famé iyi bir ün almış
bien fichu güzel yapılmış
bien gagner hak etmek