• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
1 mayıs
1. Bahar Bayram.

Turkish » English Top
1 mayıs may day

Turkish » English Indirect results Top
mayıs böceği
  • {N} bug: may bug, cockchafer, chafer
Mayıs çiçeği
  • {N} May
Mayıs
  • {N} May
bir Mayıs günü
  • {N} Mayday
mayıs sineği
  • {N} mayfly
mayıs May (month).
mayıs * May (month).
bir mayıs first of may
mayıs böceği may bug
mayıs'ın ortası mid may
15 mayıs whit sunday
mayıs böceği may beetle
Mayıs May
MAYIS MAY
Mayıs May
Mayıs Çiçekleri May Flowers
bir mayıs günü Mayday n.
mayıs böceği may bug, cockchafer, chafer n.
mayıs çiçeği May n.
mayıs sineği mayfly n.