• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
Mayıs
  • {N} May
mayıs May (month).
mayıs * May (month).
Mayıs May
MAYIS MAY

English » Turkish Indirect results Top
1 mayıs
1. Bahar Bayram.

Turkish » English Indirect results Top
mayıs böceği
  • {N} bug: may bug, cockchafer, chafer
Mayıs çiçeği
  • {N} May
bir Mayıs günü
  • {N} Mayday
mayıs sineği
  • {N} mayfly
bir mayıs first of may
mayıs böceği may bug
1 mayıs may day
mayıs'ın ortası mid may
15 mayıs whit sunday
mayıs böceği may beetle
Mayıs Çiçekleri May Flowers
bir mayıs günü Mayday n.
mayıs böceği may bug, cockchafer, chafer n.
mayıs çiçeği May n.
mayıs sineği mayfly n.
mayıs böceği may beetle [tech.]