• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     
Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|
English » Turkish Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} sıcak, ılık, samimi, canlı, hararetli, heyecanlı, sıcak tutan, sıcacık, taze
 • {N} ısınma, sıcakça yer
 • {V} ısınmak, ısıtmak, samimileşmek
warm s. ılık, hafif sıcak; ısıtan, sıcak tutan; hararetli; canlı; gayretli, şevkli; heyecanlı, çabuk heyecanlanan; sıcakkanlı; sıkıcı; güz. san. sıcak (renk); yeni, taze; saklanan şeye veya gerçeğe yaklaşmış durumda olan. warm front meteor. sıcak hava kitlesi. a warm climate ılıman iklim. a warm welcome hararetli kabul, sıcak bir karşılama. make it warm for someone anasından emdiğini burnundan getirmek. warmly

z. samimiyetle, hararetle; şevkle. warmness

i. sıcaklık, ılıklık.
warm f. ısıtmak, kızdırmak; ısınmak, kızmak; teşvik etmek, teşvik olunmak .warm to veya toward şevkle sarılmak. warm up ısınmak; ısıtmak; yarışmadan önce hafif idman yapmak; motoru ısıtmak için çalıştırmak; konser veya temsilden önce son bir hazırlık yapmak. warming pan yatağı ısıtmaya mahsus saplı ve kapaklı madeni kap.
warm s.
1. ılık.
2. sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi.
3. ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.).
4. candan, hararetli, sıcak: a warm welcome sıcak bir karşılama.
5. yüreği sıcak, sevgi dolu; cana yakın, samimi (kimse).
6. sıcakkanlı.
7. sıcak (renk).

f.
1. (up) ısıtmak, kızdırmak; ısınmak: Please warm this milk. Lütfen bu sütü ısıtın. The weather is warming up. Hava ısınıyor.
2. to/towards -e ısınmak, -e alışmak: He is warming to the work. İşe ısınıyor.
3. up (yarışmadan önce) hafif idman yapmak.
4. up (konserden/temsilden önce) son bir hazırlık yapmak.
5. up canlanmak, kızışmak, coşmak: The discussion is warming up. Tartışma canlanıyor.
warm sıcak

German » Turkish Indirect results Top
warm
 • {A} sıcak, ılık, samimi
warm sıcak
warm {varm} sıcak.
warm sıcak
warm ılık

English » English Indirect results Top
Warm Hear!
Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk.
superl.
Warm Hear!
Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing.
superl.
Warm Hear!
Subject to heat; having prevalence of heat, or little or no cold weather; as, the warm climate of Egypt.
superl.
Warm Hear!
Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited; sprightly; irritable; excitable.
superl.
Warm Hear!
Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a warm contest; a warm debate.
superl.

English » Spanish Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} caliente, templado, tibio, cálido, caluroso, fresco, efusivo, afectuoso, acalorado, ardiente, sincero, entusiasta, cariñoso
 • {N} calor (M)
 • {V} entibiar, calentar, alegrar, regocijar, zurrar, calentarse, caldear

English » French Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} chaud, chaleureux, vif, enthousiaste, sensuel, cordial, amical, ardent
 • {V} échauffer, chauffer, réchauffer, chauffer: faire chauffer, train: mettre en train, enthousiasmer: s'enthousiasmer

English » Russian Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} теплый, свежий, жаркий, разгоряченный, согретый, подогретый, сохраняющий тепло, сердечный, горячий, страстный, влюбчивый, раздраженный, похотливый, хорошо устроенный, зажиточный, богатый
 • {N} согревание (N), теплый: теплое помещение
 • {V} греть, нагревать, пригревать, пригреть, согревать, согреть, отогревать, отогреть, греться, нагреваться, согреваться, согреться, обогревать, обогреть, погреться, погреть, утеплить, утеплять, разгорячать, воодушевлять, разгорячаться, воодушевиться, воодушевляться, оживляться

English » German Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} warm, herzlich, hitzig, heftig
 • {V} wärmen, erwärmen

German » English Indirect results Top
warm
 • {A} warm, hot, thermal, mellow, poofy, limp-wristed
 • {ADV} warmly

English » Italian Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} caldo, tiepido, caloroso, cordiale
 • {V} intiepidire, scaldarsi, scaldare, riscaldare, riscaldarsi, animare, animarsi

English » Chinese (Simpl.) Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} 热烈, 温暖, 燠, 暖, 暖呼呼, 暖和, 熹, 热情, 温
 • {N}
 • {V} 暖, 暖和, 温, 预备, 燖, 取暖, 热, 爇

English » Chinese (Trad.) Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} 暖, 暖呼呼, 溫暖, 燠, 熱烈, 熱情, 暖和, 熹, 溫
 • {N}
 • {V} 暖, 暖和, 溫, 燖, 預備, 取暖, 熱, 爇

English » Arabic Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} مثير للعاطفة, متحمس, حميم, ودي, دافئ, حماسي, متقد قوي, رقيق, شهواني, مصحوب بخطر
 • {V} دفأ, أسعد, أعاد التسخين, تحمس, أصبح جاهزا للعمل

English » Portuguese Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} quente, cálido, morno, ardente, arrebatado, caloroso, excitado, entusiasta, animado, apaixonado, emotivo, íntimo
 • {N} aquecimento (M)
 • {V} amornar, aquecer, animar, avivar, entusiasmar-se, interessar-se

English » Greek Indirect results Top
warm Hear! {wɔ:rm}
 • {A} ζεστός, μετριώς θερμός, θερμός
 • {V} θερμαίνω

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)