• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

German » Turkish Top
Arbeit
  • {N} iş, görev, çalışma, sıkıntı, güç, kabarma
arbeit iş, çalışma; görev, vazife, memuriyet; meşgale, meşguliyet; yapıt, eser; eziyet, zahmet; emek; test; araştırma
Arbeit en {'arbayt} e iş, çalışma, görev .
Arbeit iş-çalışma
Arbeit (F.) iş, çalışma, içşilik, emek

German » Turkish Indirect results Top
bei der Arbeit sein işte olmak
elektrische Arbeit elektrik işi
Tat Arbeit