• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Arabic Top
feature Hear! {'fi:tʃər}
  • {N} ميزة, هيئة, صورة, ملامح, مقالة خاصة, خصوصية, الفيلم الرئيسي
  • {V} برز, عرض, تخيل, ظهر, قام بدور, شبه

English » Arabic Indirect results Top
feature film
  • {A} الفيلم الرئيسي
feature-length {'fi:tʃərleŋkɵ}
  • {A} أطول فيلم, طويل المسافة