• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     
Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|
Turkish » English Indirect results Top
bakmak
  • {N} front on to, frontage: have a frontage on
  • {V} look, look at, eye: set eyes on, gander: take a gander, look: give a look, look upon, see, take a look, take a look at, watch, supervise, superintend, attend, keep, consult, look after, care for, feed, maintain, nurse, behold, concern oneself, do for, face, fend for, find, foster, front, groom, look on, look out, look through, look-see: have a look-see, nurse: put out to nurse, overlook, refer, regard, scan, see to, sight, sit in, suckle, support, sure: make sure, survey, tend, view, wait on, wait upon
bakmak /a/
1. to look at; to gaze at; to look; to gaze.
2. (for a place, a building) to face, overlook, look out on, or have a view of.
3. to look after, take care of (a child, a sick person, a thing).
4. to look to, depend upon (someone) (for nurture and material support).
5. to look (someone, something) over, have a look at, take a look at, examine, check, check out; to test, try.
6. to attend to, tend to, see to, mind.
7. (for one color) to verge on, shade into (another).
8. to pay attention to, heed, listen to.
9. (for something) to require (a specified amount of time, money, etc.).
10. (for a project) to require, take (a specified thing) (if it is to be realized).
11. to go and see where (someone) is, go and find (someone). Bak!
1. See!: Bak, tam söylediğim gibi oldu! See! It´s happened just as I said it would.
2. /a/ Will you just look at ...?/Just look at ...!/Do you see ...?/Get a load of ...! (used to show amazement, anger, disapproval): Bacaklara bak! Get a load of those legs! Bak bak! Just look!/Just listen! (used to show amazement): Bak bak, neler söylüyor! Can you believe he´s saying this? Bakalım!/ Bakayım!
1. I don´t know if .../I wonder if ... (emphasizes a doubt): Bakalım bu iş olacak mı? Is this really going to happen?
2. Come on and ..., Now ... (used with an encouraging imperative): Anlat bakalım! Now tell me about it!
3. Well you´d better ...! (used with a threatening imperative): Anlat bakalım! Well, you´d just better explain it!
4. Let´s see ... (used to indicate a desire to know, a curiosity): Gelir mi bakalım? Let´s see if she comes. bakarak /a/ compared to/with, by comparison with, in comparison with: Ona bakarak sen dâhisin. You´re a genius compared to him. bakarsın It might happen that ...: Kendisine sor, bakarsın kabul eder. Ask him; he just might go along with it. Onu sakla, bakarsın lazım olur. Keep it; it just might come in handy. Sakalını tıraş et, bakarsın bugün müdür gelir. Shave; the principal just might come around today. baktıkça bakacağı gelmek to become more interested the more one looks at (someone, something). Baktım ki .... If I see that .../If I understand that .../If ...: Kendisiyle konuşurum. Baktım ki kızıyor, hemen çekip giderim. I´ll talk with him. If he gets angry, I´ll leave straightaway. Bakar mısınız?/Bakar mısın? Come here, please. (usually used to get the attention of a waiter, waitress, or a salesclerk).
bakmak * to look at; to gaze at; to look; to gaze. * (for a place/building) to face, overlook, look out on, or have a view of. * to look after, take care of (a child/sick person/thing). * to look to, depend upon (someone) (for nurture and material support). * to look (someone/something) over, have a look at, take a look at, examine, check, check out; to test, try. * to attend to, tend to, see to, mind. * (for one color) to verge on, shade into (another). * to pay attention to, heed, listen to. * (for something) to require (a specified amount of time, money, etc.). * (for a project) to require, take (a specified thing) (if it is to be realized). * to go and see where (someone) is, go and find (someone).
bakmak attend
bakmak check

Turkish » French Indirect results Top
bakmak regarder, voir, faire vivre, soutenir, veiller à, faire face à, avoir (prendre) soin de

Turkish » German Indirect results Top
bakmak
  • {V} anblicken, ausschauen, beaufsichtigen, bedienen, beobachten, beschauen, besichtigen, besorgen, betrachten, betreuen, blicken, gucken, hüten, pflegen, schauen, sehen, sorgen, verpflegen, warten, zuschauen
bakmak schauen, blicken, hinsehen, ansehen, anblicken, gucken, anschauen, behandeln, besehen, besichtigen, besorgen, betrachten, erhalten, ernähren, hegen, hinausgehen, hüten, instand halten, pflegen, schonen, sehen, sich um jdn/etw kümmern, sorgen, unterhalten, versorgen, zuschauen; (davaya)  verhandeln
bakmak schauen, anschauen, zuschauen, ansehen, anblicken, gucken, angucken, zegucken, zusehen; pfleoen, verpflegen sorgen, versorgen; behandeln; bedienen, servieren.
bakmak anblicken
bakmak anschauen

Turkish » Russian Indirect results Top
bakmak
  • {V} смотреть, глядеть, взирать, взглянуть, наблюдать, высматривать, выглядывать, слушать, следить, присматривать, содержать, выхаживать, ухаживать, нянчиться, обслуживать, справляться, посмотреть, высмотреть, выглянуть, услышать, присмотреть, обслужить, справиться

Turkish » Spanish Indirect results Top
bakmak mirar, ver; (beslemek) sostener; (geçindir) mante

Turkish » Italian Indirect results Top
bakmak guardare; accudire; curare; custodire; sostenere

Turkish » Turkish Indirect results Top
bakmak Bakişi bir şey üzerine çevirmek * Aramak * (yer için) Yüzü bir yöne dogru olmak * Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalmasi için emek vermek * Beslemek, geçindirmek * (bir iş) Birinden beklenmek * (hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek * Yoklamak, incelemek, denemek * Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak * Yapilabilmesi bir şeye bagli bulunmak * Gözetmek, ilgilenmek * Renklerde, Benzemek, andirmak * Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak * Anlamak, farkına varmak * Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle ugraşir olmak

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)