• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
entendu , e/añtañdü / adj kararlaşmış; anlayışlı; becerikli, ehil, zeki entendu! tamam!, anlaştık! bien entendu şüphesiz, elbette faire l'entendu kendini bir şey sanmak
entendu kararlaşmış; anlayışlı; becerikli, ehil, zeki

French » Turkish Indirect results Top
sous-entendu , e/suzañtañdü / adj örtülü, kapalı, açıkça belirtilmemiş * nm ima, anıştırma sous-équipé, e/suzekipe / adj donanımı yetersiz
bien entendu şüphesiz, elbette
faire l'entendu kendini bir şey sanmak
sous-entendu örtülü, kapalı, açıkça belirtilmemiş