• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
mer /mer / nf deniz; dalgalı deniz il y à de la mer deniz dalgalı basse mer inik deniz en mer denizde homme de mer denizci, gemici la mer à boire uzun ve güç iş, ömür törpüsü la mer Adriatique Adriyatik Denizi la mer Baltique Baltık Denizi la mer Caspienne Hazar Denizi la mer Égée Ege Denizi la mer Morte Ölüdeniz la mer Noire Karadeniz la mer du Nord Kuzey Denizi mal de mer deniz tutması mer basse sığ deniz mer continentale içdeniz mer intérieure içdeniz outre-mer denizaşırı par mer denizden, deniz yoluyla pleine mer engin, açık denizde une goutte d'eau dans la mer devede kulak