• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
pour-cent /pursañ / nm yüzde

French » Turkish Indirect results Top
cent /sañ / num yüz cent pour cent yüzde yüz, tamamıyla cent et cent fois defalarca pour cent yüzde (%)
laissé-pour-compte /lasepurkoñt / adj kabul edilmemiş, geri çevrilmiş; satılmamış * nmf geri çevrilen mal
pour /pur / prép için; -in yerine; -e göre; ... üzere; -den dolayı * nm lehte olan le pour et le contre lehte olan ve olmayan pour cent yüzde pour lors o halde, öyle ise, o zaman pour moi bence, bana göre pour que -sin diye, -mesi için
avoir de la faiblesse pour e karşı zaafı olmak
avoir di goût pour (bir şeyden) hoşlanmak
avoir du faible pour e karşı zaafı olmak
avoir le chic pour üstüne olmamak
avoir le mot pour rire ağzından bal akmak
avoir pour agréable hoşlanmak
c'est pour offrir hediyelik
cent num yüz
cent et cent fois defalarca
cent pour cent yüzde yüz, tamamıyla
chambre pour deux personnes çift kişilik oda
chambre pour une personne tek kişilik oda
compter pour yerine geçmek, sayılmak
donner pour boire bahşiş vermek
donner pour bon inanca vermek, garanti etmek
donner un pois pour une fève kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek
en partance pour e gidecek, -e kalkacak