• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
prix /pri / nm değer, fiyat, eder; ödül à bas prix ucuza à tout prix her ne pahasına olursa olsun acheter qch à prix d'or için bir servet ödemek au prix de pahasına, karşılığında au prix fort çok yüksek fiyata de prix pahalı, değerli discuter du prix pazarlık etmek hors de prix fahiş fiyatlı moitié prix yarı fiyatına prix courant cari fiyat prix de revient maliyet fiyatı prix de vente satış fiyatı prix fixe dondurulmuş fiyat, narh

French » Turkish Indirect results Top
à bas prix ucuza
à moitié prix yarı fiyatına
à tout prix her ne pahasına olursa olsun
à vil prix çok düşük fiyata
acheter qch à prix d'or için bir servet ödemek
au prix de pahasına, karşılığında
au prix fort çok yüksek fiyata
de prix pahalı, değerli
discuter du prix pazarlık etmek
distribution des prix ödül dağıtımı
être hors de prix çok pahalı olmak
flambée des prix fiyatlarda patlama, fiyat yükselmesi
hors de prix fahiş fiyatlı
indice des prix fiyat indeksi
moitié prix yarı fiyatına
prix choc şok fiyat
prix courant cari fiyat
prix coûtant maliyet fiyatı
prix de détail perakende fiyatı
prix de famine düşük fiyat