• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » French Top
çekmek tirer, endurer, entraîner, être en proie à, ôter, peser, pomper, ramener, solliciter, tenir de, (acı\sıkıntı vb) pâtir, (açlık\susuzluk vb) souffrir, (bayrak) hisser, arborer, planter, (diş) arracher, décliner

Turkish » French Indirect results Top
acı çekmek souffrir
acısını çekmek en baver
akıntıya kürek çekmek s'escrimer à faire, se battre les flancs
askeri çekmek dégarnir
azap çekmek souffrir
bayrak çekmek hisser le drapeau
besiye çekmek gaver, mettre à l'engrais
burnuna çekmek priser
burnunu çekmek renifler
cehennem azabı çekmek se damner
cezasını çekmek purger sa peine
cızdamı çekmek tirer au large
çile çekmek souffrir
çizgi çekmek sillonner, tracer
derin uyku çekmek dormir d'un sommeil profond
dikkati çekmek captiver, signaler, trôner
dikkatini başka yöne çekmek détourner l'attention de qn
dikkatini çekmek attirer l'attention
duvar çekmek maçonner
dünyadan el etek çekmek s'enterre