• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
sort /sor / nm talih, kısmet; (malca) varlık; ad (çekme), kura; (kötülük getiren) göz, büyü le sort en est jeté ok yaydan çıktı tirer au sort kura çekmek, adçekmek

Turkish » French Top
şort short [le]

French » Turkish Indirect results Top
faire sort chemin ilerlemek, erişmek
ironie du sort kaderin cilvesi
le sort en est jeté ok yaydan çıktı
tirage au sort adçekme, kura çekme
tirer au sort kura çekmek, adçekmek