• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
arrière-petit-fille (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifiy / nm torun kızı
arrière-petit-fille [le] torun kızı

French » Turkish Indirect results Top
arrière /aryer / nm (gemi) kıç, arka * adv arkadan; geride, arkada; geriye; arkasında en arrière geride, geriye
arriéré , e/aryere / adj gecikmiş, geri; geri kalmış * nm alacak, bakiye
arrière-boutique /aryer butik / nf (dükkân) arka oda
arrière-cour /aryer kur / nf arka avlu
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-gauche /aryer goş / nm solbek
arrière-goût /aryer gu / nf damakta kalan tat
arrière-grand-mère (pl arrière-grand-mères) /aryergrañmer / nf büyük nine, büyük büyükanne
arrière-grand-père (pl arrière-grand-pères) /aryergrañper / nm büyük dede
arrière-pays /aryerpei / nm iç bölge
arrière-pensée /aryerpañse / nf gizli düşünce
arrière-petit-fils (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifis / nm torun oğlu
arrière-petits-enfants /aryerpõtizañfañ / nmpl torun çocukları
arrière-plan /aryerplañ / nm geri plan
arrière-saison /aryersezoñ / nf güz sonu; son dönem
arrière-salle /aryersal / nf arka oda
arrière-train /aryertreñ / nm geri yön, sağrı
belle-fille (pl belles-filles) /belfiy / nf gelin; üvey kız
fille /fiy / nf kız evlat; hizmetçi fille de joie orospu, fahişe fille de salle kadın garson les filles de mémoire sanat tanrıçaları, müzler
gagne-petit /ganypõti / nm inv küçük esnaf; dar gelirli kimse