• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
sans-façon /sañfasoñ / nm teklifsiz davranış laubalilik

French » Turkish Indirect results Top
façon /fasoñ / nf biçim, tarz; el emeği, emek, işçilik; tavır, hal; görünüş façons nfpl takma nezaket, yapmacık de façon à -cek şekilde de façon à ce que ne olursa olsun c'est une façon de parler sözgelişi de façon que öyle ki de toute façon ne olursa olsun sans façon gerçekten
pince-sans-rire /peñssañrir / adj belli etmeden alay eden
sans /sañ / prép -siz, sız; -meden, -madan, -meksizin, -maksızın sans manches (giysi) kolsuz
sans-abri /sañzabri / nmf inv evsiz, evsiz barksız
sans-cìur /sañzkör / adj inv kalpsiz
sans-emploi /sañañplua / nmpl işsiz
sans-gêne /sañjen / adj düşüncesiz, patavatsız * nm inv düşüncesizlik
sans-logis /sañloji / nmpl evsiz barksız
sans-souci /sañsusi / adj inv tasasız, kaygısız, gamsız
sans-travail /sañtravay / nmpl işsiz
c'est une façon de parler sözgelişi
chèque sans provision karşılıksız çek
de façon à cek şekilde
de façon à ce que ne olursa olsun
de façon que öyle ki
de toute façon ne olursa olsun
déloger sans tambour ni trompette gizlice kaçmak
histoire sans queue ni tête kurt masalı, kuyruklu yalan
homme sans aveu serseri
homme sans cervelle aklı kıt, beyinsiz kimse

Turkish » French Indirect results Top
şans chance [la], veine [la]
şans eseri par raccroc