• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Indirect results Top
adapt Hear! {ə'dæpt}
  • {V} adapte etmek, alıntı yapmak, aktarmak, uydurmak, uyarlamak, uymak
adapt f.
1. uyarlamak, adapte etmek.
2. alışmak, intibak etmek.
adapt f. bir şeye uydurmak, uyarlamak; edeb adapte etmek. adapt oneself uymak, intibak etmek, tabi olmak. adaptable

s. uysal, şartlara uyan, intibak edebilen adapter

i. adaptör; intibak eden ve ettiren şey veya kimse.
adapt uyarla
adapt uyarlamak
adapt uyarlamak
adapt bağdaştırmak
adapt o.s. to -e kendini alıştırmak.
adapt, to 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak
Image Adapt Görüntü Bağdaş
Image Adapt Görüntü Bağdaştırma
adapt a.dapt ıdäpt' Fiil * uyarlamak, adapte etmek. * alışmak, intibak etmek.
adapt oneself to * -e kendini alıştırmak.
adapt bir şeye uydurmak, uyarlamak; (edeb.) adapte etme
adapt uyarla
adapt to adapte ol
adapt uyarla
adapt uyarlamak
adapt uydurmak
adapt adapte etmek