• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
editor Hear! {'edıtər}
 • {N} editör, yayımcı, yazı ileri müdürü, başyazar, program kurgu sorumlusu
editor i. bir kitabı matbaaya gitmek üzere tertip edip hazırlayan kimse, müellif, editör; gazete müdürü, başyazar. editorship

i. kitap hazırlama veya yazma, müelliflik, editörlük.
editor i.
1. editör.
2. redaktör.
editor biçimlendirici
editor metin düzenleyici

Turkish » English Top
editör
 • {N} editor, publisher, editor-in-chief
editör
1. publisher.
2. editor.
editör * publisher. * editor.
editör editor
editör editor

English » Turkish Indirect results Top
city editor
 • {N} yöresel makaleler sorumlusu, ticari ve mali makaleler sorumlusu
editor-in-chief {,edıtərın'tʃi:f}
 • {N} başyazar, editör, yazı işleri müdürü, yayımcı
night editor
 • {N} gece saymanı, gece editörü
prison editor
 • {N} yazı işleri editörü
script editor
 • {N} dramaturg, oyun danışmanı
sporting editor
 • {N} spor yazarı
About Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi Hakkında
About Microsoft Equation Editor Microsoft Denklem Düzenleyicisi Hakkında
About Registry Editor Kayıt Düzenleyici Hakkında
Button Editor Düğme Düzenleyici
composite editor karma düzenleyici
Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi
Cover Page Editor Document Kapak Sayfası Düzenleyicisi Belgesi
Cover Page Editor Tips Kapak Sayfası Düzenleyicisi İpuçları
Dialog Editor İletişim Düzenleyici
Dialog Editor İletişim Düzenleyicisi
Equation Editor Denklem Düzenleyicisi
equation editor denklem düzenleyici
Equation Editor Embedder (MathType) Equation Editor Katıştırıcısı
Equation Editor Help Topics Denklem Düzenleyicisi Yardım Konuları

Turkish » English Indirect results Top
editör ile ilgili
 • {A} editorial
editör (kadın)
 • {N} editress
Equation Editor Katıştırıcısı Equation Editor Embedder (MathType)
Picture Editor Embedder (WinDraw) Picture Editor Embedder (WinDraw)
editör (kadın) editress n.
editör ile ilgili editorial adj.